Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató


Jelen Tájékoztató összefoglalja a www.benedekszilvia.hu kezelője által folytatott adatvédelmi és adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

 

1. Adatkezelő
Az adatok kezelője Benedek Szilvia
Székhely/postacím: 2851 Környe, Beloiannisz u. 109.
Adószám: 72970339-1-31
Elérhetőség: hello@benedekszilvia.hu e-mail címen, a weboldalon, vagy a +36 30 966-5980 telefonszámon keresztül.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala jegyezte be 42801289 nyilvántartási számon


2. Kezelt adatok és érintettek köre
a) Cookie-k: A látogató anonim módon a weboldal látogatása során session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden látogató tájékoztatásban részesül.
b) Kapcsolatfelvétel: A látogatónak lehetősége az adatkezelő számára van a weboldal kapcsolat fülén, vagy saját levelezőjén keresztül e-mailt küldeni, valamint az adatkezelőt telefonon megkeresni.
A kapcsolatfelvétel céljára megadott adatok (a látogató neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint az üzenetében önkéntesen megadott – jellemzően a megkereséshez kötődő egyéni – információk) kezelése a látogató önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó a kapcsolatfelvétel során önként járul hozzá, hogy önként megadott adatait az adatkezelő a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.
c) Regisztrált felhasználók:Az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló magánszemélyek és szervezetek (továbbiakban szerződéses partner) számára fenntartott belépési lehetőség, melynek során kezelt személyes adatokat a szerződéses jogviszony kezeli.


3. Az adatkezelés célja
A weboldal látogatása során a Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.
A személyes adatok kezelésének célja:
- az egyén azonosítása, a kapcsolatfelvétel, valamint a kapcsolattartás,
- az adatkezelő és a szerződéses partner között – az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás mentén – szerződéses jogviszony létrejötte és szerződés szerinti teljesítése során.
Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan, elkülönülten és törvényesen kezeli és dolgozza fel.


4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
A személyes adatokat az adatkezelő nem őrzi meg tovább, mint amely idő az adat kezelésének a céljaihoz szükséges, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozását, érvényesítését, illetve védelmét.


5. Az adatfeldolgozók köre
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, harmadik fél számára nem adhatóak ki.
Ez alól kivételt képeznek azon szerződéssel körülhatárolható esetek, melyekben az adatkezelő – a szerződött partner tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót von be szerződésében vállalt feladatai teljesítésére. Ezen esetekben az adatfeldolgozó és az adatkezelő között létrejött szerződés szabályozza és védi a felhasználói adatok védelmét.
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.


6. Az adatkezelés jogalapja
A látogatók és a kapcsolatfelvételt kezdeményezők adatkezelése hozzájáruláson alapul, míg az adatkezelővel létrejött szerződés során a jogalap szerződésen alapul.
A látogatók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők és szerződéses partnerek az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet a hello@benedekszilvia.hu e-mail címen Benedek Szilviától.
A látogatók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők és szerződéses partnerek által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő – a törvényi kötelességből adódó adatnyilvántartáson kívül – 10 munkanapon belül törli.
Ezt az igényt a hello@benedekszilvia.hu e-mail címen lehet bejelenteni.


7. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy Benedek Szilvia a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.